To, na kterém místě přibíráte nejvíce, vám napoví, jakým potravinám byste se měli vyhnout!

Obezita je závažný a stále narůstající problém, který představuje tvrdý a nesnadný boj. I přes naše úsilí a snahy se nám stále daří jen obtížněji zvládat tento významný zdravotní problém. Navzdory striktní disciplíně a omezování stravování se často nedostavují očekávané výsledky. Tento stav je ovlivněn nejen genetickými faktory, ale také vnějším prostředím.

I přesto, že boj proti obezitě může působit jako nespravedlivý souboj, máme spojence na naší straně. Analyzou míst, kde se tělesná hmotnost nejrychleji zvyšuje, můžeme identifikovat faktory, které k tomu přispívají, a úspěšně se s nimi vypořádat.

#1 Nejběžnějším typem obezity na celém světě je ta, která vzniká v důsledku nadměrného příjmu cukrů a tuků. Omezováním konzumace těchto nezdravých složek v potravě a pravidelným pohybem po dobu minimálně 30 minut denně můžeme účinně řešit tento problém s obezitou.

#2 Druhý typ obezity je spojen s psychologickými faktory, zejména úzkostí, depresí a nekontrolovaným stresem. Tito faktory vedou k tomu, že jídlo se stává náhradou za potěšení. Přejídání, nekontrolované záchvaty hladu, noční přejídání a časté nadměrné svačiny ztrácejí spojení s fyzickým hladem a stávají se spíše vyjádřením emocí. Zvládnutí tohoto typu obezity často vyžaduje značnou vnitřní disciplínu a kontrolu. Pokud i přes silnou motivaci není možné tento problém sami zvládnout, je důležité vyhledat pomoc a podporu odborníka na danou problematiku.

Napsat komentář